αρχική σελίδα  συνδέσεις  εκδήλωση ενδιαφέροντος  επικοινωνία 

Μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού και της επικοινωνιακής πολιτικής της Έπαλξης Ανασυγκρότησης Κέντρου, το Συντονιστικό Γραφείο προχώρησε στη θέσπιση δημιουργίας Ειδικών Επιτροπών.

Σκοπός της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών είναι η καλύτερη οργανωτική ανάπτυξη με εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθώς και η αμεσότερη παραγωγή πολιτικής επί των βασικών καθημερινών θεμάτων.

Η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση στα καθημερινά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των πρωταρχικών και θεμελιωδών στόχων της Έπαλξης δηλαδή την ενδυνάμωση του χώρου του κέντρου δια μέσου της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής.

Ευελπιστώντας στη Θετική σας ανταλόκριση προσδοκούμε στη μετατροπή των Ειδικών Επιτροπών σε εφαλτήριο και πλατφόρμα σκέψης και παραγωγής πολιτικής.

Α Κυπριακό, Αμυνα, Προσφυγικό, Διακοινοτικές Σχέσεις, Απόδημος Ελληνισμός
Β Ευρωπαϊκή Ένωση
Γ Οικονομία, Ανάπτυξη
Δ Εμπόριο, Βιομηχανία, Τουρισμός
Ε Υγεία
ΣΤ Παιδεία, Πολιτισμός, Νεολαία, Αθλητισμός
Ζ Εσωτερική Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Περιβάλλον, Γεωργία, Φυσικοί Πόροι
Θ Εργασία, Κοινωνική Πολιτική
Ι Συγκοινωνίες, Δημόσια Έργα
ΙΑ Δικαιοσύνη, Δημόσια Τάξη
ΙΒ Επικοινωνία, Γραφείο Τύπου
ΙΓ Οργανωτικό Γραφείο
Copyright © 2002 EPALXI. All rights reserved.
designed by  VAVEL netmedia